HOME PAGE
 
   
   HLAVNÉ MENU
- Index index
- Odtlačky odtlačky
- História história
- Úloha úloha
- Vznik vznik
 
 

Definícia daktyloskopie:  Daktyloskopia je veda zaoberajúca sa rozpoznávaním a skúmaním papilárnych línií na vnútornej strane článkov prstov. Pochádza z gréckych slov daktylos (prst) a skopeo (náhľad) . Neobmedzujme ale daktyloskopiu len na končeky prstov. Pravdou je, že daktyloskopia sa venuje aj ostatným možnostiam informácií z kože

 

 
Pelety

 
  Odtlačky prstov
Odtlačoktéma, o ktorej sa najčastejšie počuje v kriminalistike a je to tak. Daktyloskopia bola vyvinutá práve pre potreby kriminalistiky, pre účel odhaľovania trestného činu, trestnej činnosti. Páchateľ v nepozornosti, či v afekte môže spraviť akékoľvek chyby. A práve s nimi sa počíta a využíva sa daktyloskopia. Odtlačky prstov zanecháva skutočne každý jeden človek. A každý jeden ich má rôzne. Vďačíme za to prírode, ktorá usporiadala tvar papilárií do tak bohatej rôznorodosti, že sa nimi odlišujeme. Človek s rovnakými odtlačkami prstov na jednom prste je možná realita pri počte 6 miliárd ľudí na planéte. Pravdepodobnosť rovnakých odtlačkov na celej ruke je však nulová.

Z histórie
Jedinečnosť odtlačku prstu si uvedomovali už v starovekom Grécku. Vtedy hrnčiarsky majstri označovali niektoré svoje diela, vázy a keramiku odtlačkom prstu a znamenal tak akoby podpis autora, majstra, ktorý keramiku vyhotovil. Nebola to síce daktyloskopia, ktorú poznáme dnes a celkovo veda. Odtlačky prstov v právnej či kriminalistickej sfére sa začali používať v Ázii už v 7. storočí. A išlo už o daktyloskopiu v pravom slova zmysle. Slúžila pre účel kriminalistiky ale aj na overovanie pečatí, listín a podobne. Čítajte viac..


daktyloskoperVyužitia metódy daktyloskopie
Daktyloskopia, ako sme spomenuli je dnes veľmi dôležitá metóda overovania a získavania dôležitých a kľúčových informácií v kriminalistike, v dokazovaniu pravosti dokumentov, kultúrnych pamiatok, a najmä dokazovaní zločinu. Je azda najpresnejšou a najdôveryhodnejšou metódou, ako docieliť pravdu. Pre fakt, že podobné odtlačky prstov sa nájdu vo svete len naozaj veľmi ťažko, s každým kútikom, smerovaním, záťahom čiar, a s presnými vlastnosťami všetkých papilár, stále ide a ešte dlho pôjde o najpresnejšiu metódu. Čítaj viac..

Moderné využitie
Medzi moderné využitie odtlačkov prstov patrí identifikácia majiteľa či oprávnených osôb pre vstup do prísne chránených objektov, prípadne odtlačok malíčka slúži aj ako identifikátor pre niektoré druhy notebookov voľne prístupné aj bežnému spotrebiteľovi, ktoré nepustia nepovolané osoby a umožnia vstup len skutočnému majiteľovi, ktorý sa preukáže odtlačkom prstu.

 

 
 

© n-games Cyrix pru Luku - majiteľ  L222.  2009 © všetky práva vyhradené