HOME PAGE
 
   
   HLAVNÉ MENU
- Index index
- Odtlačky odtlačky
- História história
- Úloha úloha
- Vznik vznik
 
 

Definícia daktyloskopie:  Daktyloskopia je veda zaoberajúca sa rozpoznávaním a skúmaním papilárnych línií na vnútornej strane článkov prstov. Pochádza z gréckych slov daktylos (prst) a skopeo (náhľad) . Neobmedzujme ale daktyloskopiu len na končeky prstov. Pravdou je, že daktyloskopia sa venuje aj ostatným možnostiam informácií z kože

 

 
 
  HISTÓRIA
chinaJedinečnosť odtlačku prstu si uvedomovali už v starovekom Grécku. Vtedy hrnčiarskí majstri označovali niektoré svoje diela, vázy a keramiku odtlačkom prstu a znamenal tak akoby podpis autora, majstra, ktorý keramiku vyhotovil. Nebola to síce daktyloskopia, ktorú poznáme dnes a celkovo veda. Odtlačky prstov v právnej či kriminalistickej sfére sa začali používať v Ázii už v 7. storočí. A išlo už o daktyloskopiu vpravom slova zmysle. Slúžila pre účel kriminalistiky ale aj na overovanie pečatí, listín a podobne.

Je však známe, že úplne prvá správa, ktorá hovorí o jedinečnosti odtlačkov prstov pochádza z roku 1668 od Marcella Malpishiho, ktorý vypracoval správu o linkách na vnútorných stranách rúk. Jan Evangelista Purkyně, český biológ a prírodovedec, v roku 1823 podrobne popísal papilárie na prstoch a rozdelil ich do 9 skupín tak, že neskôr na základe jeho práce sa mohla veda daktyloskopie značne rozšíriť a prejaviť už naplno v kriminalistike a identifikácií. V čase vydania správy však celej správe nikto nevenoval nejak extrémne pozornosť. Daktyloskopia stále spala. Takže ešte potvrdalo nejakú dobu, než si ľudia uvedomili jedinečnosť tejto metódy a naplno začali využívať metódu identifikácie a odhaľovania zločincov.

Prvý daktyloskopický register založil policajný úradník Juan Vucetich v Buenos Aires v druhej polovici 19. storočia. On aj ako prvý použil výraz daktyloskopia. Do súdnej praxe však daktyloskopiu zaviedol až Viliam Hershel v roku 1877. Z celej tejto vedy sa však stáva hodnotná policajná metóda a vlastne oddelenie až v roku 1892.

Jan Evangelista Purkyně
Jan Evangelista Purkyně sa narodil 18 decembra v roku 1787 v Libochoviciach. Ku piaristom odišiel v jedenástich rokoch. Z tohto rádu však odišiel v dvadsiatich a živil sa ako vychovávateľ v majetnejších rodinách. Jan Evangelista PurkyněU jedného zo zamestnávateľov sa však inspiroval medicínou na toľko, že sa touto cestou vydal. V roku 1818 obhájil svoju doktorskú prácu o Zrení v ohľade subjektívnom a aj vďaka nej sa stal asistentom na pražskej lekárskej fakulte. Pre vlastenecké názory však nemohol dosiahnuť post profesora. Na Geotheov príhovor bol angažovaný do Vratislavy. Tam v roku 1832 mal možnosť pracovať s výkonným mikroskopom a dovtedy používanú dogmatickú cestu výzkumu nahradil experimentálnou cestou. Jeho najvýznamenejšia bunková teória potom ohromila zjazd nemeckých prírodovedcov a lekárov v roku 1837, ktorý sa konal v Prahe.

 

 
 

© n-games Cyrix pru Luku - majiteľ  L222.  2009 © všetky práva vyhradené