HOME PAGE
 
   
   HLAVNÉ MENU
- Index index
- Odtlačky odtlačky
- História história
- Úloha úloha
- Vznik vznik
 
 

Definícia daktyloskopie:  Daktyloskopia je veda zaoberajúca sa rozpoznávaním a skúmaním papilárnych línií na vnútornej strane článkov prstov. Pochádza z gréckych slov daktylos (prst) a skopeo (náhľad) . Neobmedzujme ale daktyloskopiu len na končeky prstov. Pravdou je, že daktyloskopia sa venuje aj ostatným možnostiam informácií z kože

 

 
 
  Odtlačky prstov
Odtlačok
téma, o ktorej sa najčastejšie počuje v kriminalistike a je to tak. Daktyloskopia bola vyvynutá práve pre potreby kriminalistiky, pre účel odhaľovania trestného činu, trestnej činnosti. Páchateľ v nepozornosti, či v afekte môže spraviť akékoľvek chyby. A práve s nimi sa počíta a využíva sa daktyloskopia. Otlačky prstov zanecháva skutočne každý jeden človek. A každý jeden ich má rôzne. Vďačíme za to prírode, ktorá usporiadala tvar papilárií do tak bohatej rôznorodosti, že sa nimi odlišujeme. Človek s rovnakými odtlačkami prstov na jednom prste je možná realita pri počte 6 miliárd ľudí na planéte. Pravdepodobnosť rovnakých odtlačkov na celej ruke je však nulová.

Definícia daktyloskopie: Daktyloskopia je veda zaoberajúca sa rozpoznávaním a skúmaním papilárnych línií na vnútornej strane článkov prstov. Pochádza z gréckych slov daktylos (prst) a skopeo (náhľad)

Neobmedzujme ale daktyloskopiu len na končeky prstov. Pravdou je, že daktyloskopia sa venuje aj ostatným možnostiam informácií z kože, rozpoznávaniu línií a to napríklad z celej dlane, chodidla, ale aj z ucha. Všade tam má totiž ryhovanie kože každý stále iné, než ktokoľvek ďalší na svete. Ak sa však vrátime k hlavnej téme daktyloskopie, teda koncom prstov, budeme môcť pochopiť túto vedu, či skôr náuku lepšie.

Papilárna línia, je linka kože, ktorá beží súvisle s vedľajšou a vytvárajú tak súbežné pruhy, ktoré sa môžu rôzne točiť a ohýbať. Strácať, či vynárať. Absolútna nepredvídavosť smerovania desiatok liniek na jednom prste je viditeľná voľným okom a sami sa môžete presvedčiť, že ani na jednom prste sa vám absolútne nerovnajú so žiadnym ďalším prstom. Ani dvojčatá, narodené spoločne nedisponujú rovnakými odtlačkami prstov. U klonovaných ľudí je zatiaľ nie jasné, či sa papilárie budú opakovať, keďže klonovanie ľudí zatiaľ neprebehlo.
Môžeme zostaviť niekoľko vzorov, podľa ktorých sa uberať.

Moderné využitie
Medzi moderné využitie odtlačkov prstov patrí identifikácia majiteľa či oprávnených osôb pre vstup do prísne chránených objektov, prípadne odtlačok malíčka slúži aj ako identifikátor pre niektoré druhy notebookov voľne prístupné aj bežnému spotrebiteľovi, ktoré nepustia nepovolané osoby a umožnia vstup len skutočnému majiteľovi, ktorý sa preukáže odtlačkom prstu. Ako je aj známe z filmov, vstupy do niektorých objektov v prísne strážených podnikoch vo vyspelých krajinách naozaj strážia aj také vymoženosti ako snímače odtlačkov. Vo filem Návrat do budúcnosti II sme mohli vidieť využitie odtlačkov aj pre vstup do domu.

 

 
 

© n-games Cyrix pru Luku - majiteľ  L222.  2009 © všetky práva vyhradené