HOME PAGE
 
   
   HLAVNÉ MENU
- Index index
- Odtlačky odtlačky
- História história
- Úloha úloha
- Vznik vznik
 
 

Definícia daktyloskopie:  Daktyloskopia je veda zaoberajúca sa rozpoznávaním a skúmaním papilárnych línií na vnútornej strane článkov prstov. Pochádza z gréckych slov daktylos (prst) a skopeo (náhľad) . Neobmedzujme ale daktyloskopiu len na končeky prstov. Pravdou je, že daktyloskopia sa venuje aj ostatným možnostiam informácií z kože

 

 
 
  ÚLOHA DAKTYLOSKOPIE
Daktyloskopia, ako sme spomenuli je dnes veľmi dôležitá metóda overovania a získavania dôležitých a kľúčových informácií v kriminalistike, v dokazovaniu pravosti dokumentov, kultúrych pamiatok, a najmä dokazovaní zločinu. Je azda najpresnejšou a najdôveryhodnejšou metódou, ako docieliť pravdu. Pr efakt, že podobné odtlačky prstov sa nájdu vo svete len naozaj veľmi ťažko, s každým kútikom, smerovaním, záťahom čiar, a s presnými vlastnosťami všetkých papilár, stále ide a ešte dlho pôjde o najpresnejšiu metódu. Význam a podstata daktyloskopie je uložená v troch hlavných bodoch – vysvetleniach významu veci.

1. Neopakovateľnosť a odlišnosť
Identifikácia neznámych mrtvol, zločincov, ich usvedčovanie a katalogizovanie. Tomu všetkému nahráva fakt, že odtlačky prstov sú skutočne neopakovateľné a pre každého človeka jedinečné.

2. Nepremenlivosť
Papilárie na koži sa vyvýjajú už v dobe tehotenstva a aj podrobným ultrazvukom sú zreteľné papilárie už v 4 mesiaci tehotenstva dieťaťa. Ich podoba sa po celý život nemení. Jediné čo s amení je len zväčšenie plochy, ranky, praskanie, maximálne narušenia vekom.

3. Neodstrániteľnosť
Papilárie nie je možné odstrániť zošúchaním, či spálením kože. Papilárie zachovávajú svoj tvar kedže informácia o ich tvare je uchovaná v spodnej koži nie v povrchovej. Aj keby s apodarilo poškodiť vrchnú časť, tá spodná je neustále identifikovateľná a rozpoznateľná. O tom, že povrchové zneškodnenie papilácií umožní, rep. znemožní identifikáciu je len mýľka.

prsty a palce
 

 

 
 

© n-games Cyrix pru Luku - majiteľ  L222.  2009 © všetky práva vyhradené