HOME PAGE
 
   
   HLAVNÉ MENU
- Index index
- Odtlačky odtlačky
- História história
- Úloha úloha
- Vznik vznik
 
 

Definícia daktyloskopie:  Daktyloskopia je veda zaoberajúca sa rozpoznávaním a skúmaním papilárnych línií na vnútornej strane článkov prstov. Pochádza z gréckych slov daktylos (prst) a skopeo (náhľad) . Neobmedzujme ale daktyloskopiu len na končeky prstov. Pravdou je, že daktyloskopia sa venuje aj ostatným možnostiam informácií z kože

 

 
 
  dlaňVZNIK
Ako vzniká vôbec odtlačok prstu na predmete, fľaši, skle, či dreve?
Odtlačok je možné vziať z čohokoľvek. Aj z vystrelenej nábojnice. Všetkého čoho sa dotknete, tam zachováte stopu po sebe ale aj časť svojho DNA. Už len vstupom do miestnosti zachováte čiastočky svojej kože či potu na všetkom kde sa len obtriete alebo oprášite. Človek je veľmi neporiadny tvor. Kam príde, tam zanecháva kus svojho tela. Síce ide o mikroskopické časti, i tak je pravdou, že svoju genetickú informáciu zanechávate takmer všade.

ako sa to robíAko je to ale s odtlačkami?

Ak sa čohokoľvek dotknete, pot, ktorý sa uchováva medzi papiláriami, sa odtlačí na danom predmete, a tým, že na papiláriach sa pot nenachádza, sa vytvorí obrazec, podoba odtlačku. Kriminalisti na odhaľovanie odtlačkov používajú špeciálny šedý prášok, ktorý zvýrazní odtlačky.

Pomocou štetky s jemnými vláknami sa prášok nanesie. Vyobrazený odtlačok sa prenáša na špeciálnu pásku, alebo sa prenesie celý predmet, na ktorom odtlačok je. Odtlačok sa potom porovná s daktyloskopickou databázou a pomocou počítačov je možné odhaliť presného páchateľa, či identifikovanú osobu, v prípade, že už mal svoj trestný záznam s odberom odtlačkov.

Tie sa odoberajú pri trestnom riadení alebo pri výkone trestu, a slúžia pre neskoršiu ľahšiu identifikáciu opakujúcich sa zločincom alebo pre dokázanie iných trestných činov, ktoré by mohli súvisieť s daným páchateľom.

 

 

 
 

© n-games Cyrix pru Luku - majiteľ  L222.  2009 © všetky práva vyhradené